Mahrem Sorulara Mahrem Cevaplar Kitabı

512 sayfa kaliteli kağıda baskı

View More

49.00  29.90 

Karşılaştır
İslamda ve diğer kültürlerde adet ? Adet halinde kişinin eşiyle birlikte olması haram mıdır ? Adetli veya lohusa kandınla cinsel ilişkinin kefareti nedir ? Adetten sonra yıkanmadan cinsel ilişkiye girilir mi ? Sadece cinsel organı yıkamak yetmez mi ? Adet konusunda islamın orta yolu nasıldır ? Adetli kadın konusunda peygamber örnekliği nasıldır ? Durum bu iken böyle davranmasının iki önemli nedeni vardı Adet kanının özellikleri nelerdir ? Adet kanının ilk çıkışı ( sübutu) ne zamandır ? Adet günlerini şaşıran kadın ne yapmalı ? adet halini geciktirmek için ilaç kullanmak caiz midir ? Adet halinde kan gelmeyen günler adetten sayılır mı ? Adet kadınlar bir ceza mı ? Adet kanının renkleri ve ayırıcı nitelikleri nelerdir ? Hayız kanının ayırıcı nitelikleri Adet kanı tam kesilmeden boy abdesti alınır mı ? Adet sayılmayan kanlar var mıdır ? Adet süresinin zamanı ne kadardır ? Adetli bir kadının kestiği yenir mi ? Adetli bir kadın Kur’ana bakabilir mi ? Adetli bir kadın Kur’an dinleyebilir mi ? Adetli bir kadın Kur’an meali okuyabilir mi ? Adetli bir kadın secde ayeti duyarsa ne yapar ? Adetli olan Kur’an öğretmeni olan hanımda Adetli bir kadın mübarek gecelerde ne yapar ? Adet de Kandının helal olan bölümleri nerelerdir ? Adetli uyuyup temiz kalkan kadının durumu nedir ? Temiz uyuyup adetli kalkan kadının durumu nedir ? Adet ne zaman sona erer ? Adetin ölçüsü kaç gündür veya ne za kadar zamandır ? ( En azı ve en çoğu ) Adet günlerinde değişme olur mu ? ( intikal ) Kanın kesilmesi durumunda neler caiz veya neler mübah olur ? Kanın sürekli akması durumunda hüküm nedir ? Kadınlarla iligili kanın ve temizliği çeşitleri nelerdir ? Temizlik ve çeşitleri Adeti şaşıran kadın ne yapmalı nelerle mükelleftir ? Adet halinde olan bir kadın arafat vakfesini yapabilir mi ? Adetle ilgili nadir konular nelerdir ? Adetli ile sevişmenin hükmü nedir ? Hanımı adetli iken erkek onunla sevişip kendini tatmin edebilir mi ? Bunun günahı var mıdır ? Adetli karısı ile cinsel ilişkide bulunanın ne yapması gerekir ? Avret mahalindeki kılların temizliği nasıl olmalıdır ? Adetin her ay değişik sayıda olursa ortalamasını mı almak gerekir gelen bulanık akınıtıyı da adetten mi hesaplamak gerekir ? Adetli ile ilgili diğer hükümler nelerdir ? Namaz Oruç Kur’an-ı Kerim okuma Kur’an’a dokunma Mescide girme Tavaf yapma Cinsel ilişki Yıkanma (gusul, boy abdesti ) Sadece adetliyi ilgilendirenler “iddet”in Adetle ilişkili olması İstibra Erginlik Boşanma (talak) Evlilik ve Mahremiyet İslamda evlenmenin hükmü nedir ? Akraba ile evlenmenin dinen herhangi bir sakıncası var mıdır ? Ehli kitapla evlenmek caiz midir ? Ahiret kardeşliği ve Evlatlığı var mıdır ? Anal ilişki (kadınla arka organdan cinsel ilişki ) caiz midir ? Sünni bir hanım alevi bir kimse ile evlenebilir mi ? Taaddüd var mıdır günümüzde yapılabilir mi (çok evlilik ) Eşlerin birbirlerine karşı görevleri Kadının kocasına karşı görevleri Kocanın karısına karşı görevleri Avret konusunda geniş bir açıklama yapar mısınız ? HZ Adem ‘in çocukları nasıl evlendi ? Geçici evlenme engelleri nelerdir ? Din ayrılığı Üçlü boşamadan doğan evlenme engeli iddete bağlı evlenme engeli Evlenmeden boşama konusunda bilgi verir misiniz ? Ben kimsenin haberi olmadan gizli bir şekilde evlendim evliliğim geçerli midir ? Evlenecek erkeğe kına yakılır mı ? Evlilikte sıra şartı var mıdır ? Evlenmek istediği kadına bakmanın sınırı var mıdır ? Evli bir kadına aşık oldum ne yapmalıyım ? Evli kadının nafakası ne kadardır ? Evlilikte denklik şartı var mıdır ? ( küfüvvet ) Evlenmeleri ebedi yasak olanlar kimlerdir ? ( hürmet-i müebbede) Kadınla erkeğin eşit olmadıkları konular nelerdir ? kadının örtünmesini emir eden ayet-i kerimede zikr edilen cilbab ne demektir , manto giymek haram mıdır ? Yakın akraba evlilikleri caiz midir ? Yakınlar ve mahremlik hakkında bilgi verir misiniz ? Yakınları ziyaret meselesi annesi kızının , babanesine , halasına , amcasına gitmesini istemiyor Gidersen sütüm haram olsun diyor bunun bir anlamı var mıdır ? Yakın akraba evliliği annem beni kuzenimle evlendirmek istiyor ve bunda da çok ısrar ediyor doğrusu kuzenim beğenilmez birisi de değil ama ben bunun kötü sonuçlarından endişe ediyorum şer ‘ i bir sakıncası var mıdır ? Evde hiç kimse yoksa çıplak yıkanmak caiz midir ? Kadının pantolon giymesi Erkek elbisesi için söylenebilecekler nelerdir ? kadının saç kestirmesi caiz midir ? Kadının sesi caiz midir ? Gelini le kayınpeder tek başlarına bir odada kalabilirler mi ? Kadının sorumlulukları nelerdir ? Evlenme yasağı olanlar kimlerdir ? ( hürmet-i musahare ) Kur’an’ a göre fahişe ve fahişelik Fuhuş kelimesi neleri ihtiva eder ? Avret yerleri ve örtünme emri kitap ve sünnette belirtilmiş midir ve hükmü nedir ? Hanefilere göre avret Şafii ile hanbeli mezheblerine göre izar (örtü ) nedir ? Avret yerleri namazda neresidir ? Namaz dışında kadının avreti nasıldır ? yabancı erkeklere nasıldır ? Mahremi olan erkeklere göre nasıldır ? KEndi kandınlarına göre nasıldır ? Yabancı kadınlara göre nasıldır ? Tek başına iken nasıl olmalıdır ? Evlenmek isteyen erkeğe göre avret te bir değişiklik var mıdır ? Cinsel arzusu bulunmayan “ülü’l-ıbre olmayanlar “ a göre avret nasıl olmalıdır ? Küçük cocuklara göre avret nasıldır ? Adet ve lohusalık halinde avrette farklılık var mıdır ? Erkeğin avreti nasıldır ? Yolculuk ve mahremlik konusunda bilgi verir misiniz ? Dokunma , tokalaşma konusunda bilgi verir misiniz ? Zorunlu ( zaruri ) haller nelerdir ? İslamda has bir aile tipi var mıdır ? islami ailenin özellikleri nelerdir ? İslamda “küfüvvet”(denklik) nedir ? Mehir gerekli midir ? mehrin üst ve alt sınırı mehrin konusu Mehr-i müsemma da peşin verilip verilmeme durumuna göre ikiye ayrılır mehri muaccel mehri müeccel Mehr-i midil Mehrin sahibi Kadının , Mehrin Tamamına hak kazandığı haller nelerdir ? sahih halvet zifaf Kadına mehir vermenin gerekmediği durumlar nelerdir ? İstimna (masturbasyon ) günah mı ? Kadının elleri ve yüzü meselesinde mezheplerde farklı görüşler var  mıdır sebepleri nelerdir ? Ellerin ve yüzün avret olmadığını söyleyen Hanefiler ‘in delilleri nelerdir ? Kadının elleri ve yüzünde avret olduğunu söyleyen Şafii ve Hanbeli mezheplerinin delilleri nelerdir ? Avrete bakma hakkında bazı hadisler duyduk bir günah veya kefareti var mıdır ? Kadının elbisesinin belirlenebilen özellikleri neler olmalıdır ? Kadın erkek eşitliği hakkında bilgi verir misiniz ? Bir kimse haram olan yerlerini isteyerek gösterilmesi halinde kırk günlük sevabın boşa gitmesi diye bir şey var mıdır ? Doğum kontrolu yapmak caiz midir ? Bir çiftin nikahı kıyılmış , yalnız zifaf vaki olmadan evvel herhangi bir sebeple bir talak ile boşanmaları halinde durumları nasıldır ? Bir grup genç kız ,turistlik bir gaye ile , mesala Kıbrıs ‘ a gidebilirler mi ? içlerinden birinin yanında mahreminin bulunması diğerleri için de yeterli olur mu ? Başörtüsü nasıl olmalıdır ? çene altının da mahremi olmayan erkeklere gösterilmemesi gerekir mi ? Bir kimse hanımını boşarsa küçük çocukları kime bırakıcaktır ? Bir kimse nişanlandığı kızla oturup kalkabilir mi ? nişan nikah yerine geçer mi ? Bir kimse şehvet ile kayın valisenin elini tutarsa eşi ona ebediyen haram olur diye söyleniyor bunun aslı var mıdır ? Bir kadını yalnız olarak hicaza veya mesela Ankara ‘ dan İstanbul ‘ gelmesi caiz midir ? Bir kimse baldızıyla veya kardeşinin hanımı ile yolculuk yapar veya yalnız kalabilirler mi ? Mut’a nikahı ne demektir İslam dininde yeri var mıdır ? Nikah tazelenir mi ? Öfke ile boşanmak Haremlik - selamlık Nedir ? Haremlik Selamlık hakkında detaylı bilgi verir misiniz ? Kavramının tarif ve Şumulü Haremlik ve selamlık’ın menşei neresidir ? Karı - koca arasında hukuk nasıl olmalıdır ? başka kadınların çekiciliğinden bahsedip , gözü dışarıda olan biraz çapkın kocasının kadının uyarması ona İslami nasihatte bulunması uygun olur mu ? Karı - koca birbirlerine isinleriyle hitap edebilirler mi ? Karma oturma evimizin küçük olması sebebiyle kadın erkek bir arada oturuyoruz bu doğru mudur ? Kadın hamama gidebilir mi ? Kadın kocasından izin almadan komşusuna gidebilir mi ? Kadının ev içi kıyafeti nasıl olmalıdır ? Hastalık kanı nedir ? (İstihaza) Hastalık kanıyla ilgili hükümler nelerdir ? Düşük organları belirgin düşük organları belirgin olmayan düşük organları belirgin olup olmadığı bilinmeyen düşük Lohusalık nedir ? Lohusa ilgili hükümler gebelik ve lohusalık gebe ve lohusa ile cinsel ilişki gebeye ve lohusaya tavsiyeler beslenme ilaç sigara çalışma vucüt bakımı diş bakımı Hürmet - ı musagare ne demektir ? gelir düzeyi normal , evli ve iki çocuğu bulunun bir erkek , hanımı karşı çıkmasına rağmen ikinci bir kadınla evlenebilir mi ? İkinci evlilik için izin iktidarsızlık hakkında bilgi verir misiniz ? İki bayram arası nikah yapılır mı ? İslam dini Kadına aile ve toplum içinde nasıl bir yer tayin etmiştir ? Erkeğin yanında yeri nedir ? Kadınlarla musafalaşabilir miyiz ? Kadın erkeğe iğne yapabilir mi ? Kadın ev işlerini yapmak zorunda mıdır ? Kadının helal ve haram olan diğer davranışları hakkında bir yatakta yatma Adetli ‘nin kestiği ve pişirdiği Kız ve erkek için en münasip evlenme yaşı ne olmalıdır ? Kocasının amcasının mahremlik düzeyi beyimin dayısı , amcası ve dedesi ile karışık oturabilir miyiz , tokalaşabilir miyiz ? beyim benim babaannemin elini öpebilir mi ? onunla beraber oturabilir mi ? Gayr-i müslimle evlilik Haram olan evlenme şekilleri Nikahı- muta Nikah-ı Makt Nikah-ı şığar Nikah-ı İstibda Grup evlenmesi Serbest birleşme Nikah-ı Bedel Nikah-ı Hidn Deneme Evlenmesi Hulle - hulleci Boşanma Boşanma (talak) konusunda geniş açıklama Hul’ ne demektir ? Hul’ bedel karşılığı kadının kocasını boşamak istemesi caiz midir ? Bir hanımı , boşanmak istemediği halde , eşi boşarsa ve koca tekrar eşine dönmek isterwse bu , dinen caiz olur mu ? Boşanma yetkisini hanıma vermek mümkün müdür ? Evli bir çift mahkeme kararı ile ayrılıyorlar sonra kadın pişman olup tekrar kocasına dönmek istiyor , bu mümkün müdür  ? Boşanma için üç talak şart mıdır ? bülüğ , bülüğa erme nedir ? Düşük yapma konusunda bilgi verir misiniz ? Lian (zina sebebiyle evliliği sona erdirme ) hakkında bilgi Lianın şartları üçtür Lianın hükümleri Şart olsun “ demekle nikaha zarar gelir mi ? Şarta bağlı boşanma da çare (hile ) Babam ,eğer şu işi yaparsam üçten dokuza şart olsun , diye bir ifade sarfetmiş sonra da pişman olmuş ve o işi yapması gereği ortaya çıkmış boşanma olmadan o işi yapabilmesi için ne yapmamız gerekir ? Talak ve resmi boşanma kadın resmi nikahını başkası ile evlenebilmesi için kocasına verirse ondan Şer ‘an da boşanmış mı olur ? Zina ettiğinden şüphelendiği karsını boşamalı mıdır ? yada zina etmekle kadın kocasından boş olur mu ? Zina sebebiyle evliliği sona erdirme kosunda bilgi verir misiniz ? Cinsellik Cinsellik bahsi dinen haram mı ? Cinsel hayat bir ibadet midir ? Cinsel birleşmede erkeğin görevi nelerdir ? Görme Duyma Koklama Tatma Dokunma ve Okşama Cinsel ilişki konusunda bilgiler verir misiniz ? Arefeyi Bayrama bağlayan gece cinsi münasebet olur mu ? Berat gecesi cinsel ilişki olur mu ? Cuma günü ve gecesi cinsel ilişki olur mu ? Kurban bayramı gecesi cinsel ilişki olur mu ? Ramazan bayramı gecesi cinsel ilişki olur mu ? Cinsel ilişki de eşlerin başkalarını hayal etmeleri caiz midir ? Cinsel ilişkiden önce besmele çekmek caiz midir ? Kur’an bulunan odada cinsel ilişkide bulunulur mu ? Cinsel ilişki de haramlar - Helaller nelerdir detaylı bilgi verir misiniz ? Cinsel ilişkide müstehab ve mekruhlar nelerdir ? Müstehab olanlar Mekruh olanlar Erkek Hanımının göğsünden süt emse Masturbasyon ( el ile boşalma) Elle boşalan lanetli midir ? Bu konudaki görüşler Masturbasyon ‘un islami hükmü konusunda mezhebler arasıda bazı farklılıklar vardır Oral seks Oral seks ve ağız kanseri Hamile eşle ilişkide bulunmak caiz midir ? Hastalıklı eşle ilişkide bulunmak caiz midir ? Düğün öncesi nikah yapılması uygun mudur ? Sevişmek Sevişmede bir sınır var mıdır ? Lezbiyenlik Lezbiyenliğin sebepleri nelerdir ? Guslü gerektiren haller nelerdir ? Cünüp olan bir kadın çocuğunu nasıl emzirir ? Dövme gusle mani midir ? Gusülde cinsel organı yıkamak gerekir mi ? Guslü gerektirmeyen haller nelerdir ? Dövme ve gusül abdesti Göz kapaklarındaki çapak gusle mani midir ? Göze takılan lensin gusle mani olacağını söyleyenler var doğru mu ? Gusül ne zaman farzdır ? Gusülden önce saç kesmek , tıraş olmak caiz midir ? Gusülden sonra meni çıkarsa yıkanmak gerekir mi ? Guslederken konuşmakta mahzur var mıdır ? Gusülde şüphe duyarsanız Gusletmeleri farz olanların , gusülsüz olarak yapmaları caiz olan hususlar Karı - koca yataklarında ıslaklık bulurlarsa gusül gerekir mi ? Meni gelmeyen cinsi ilişki için gusül gerekir mi ? Oje ve benzeri şeyler gusle mani mi ? Saç örgülerini kadın gusülde çözmek zorunda mıdır ? Sevişmek ne zaman gusül gerektirir ? Saç boyası gusle mani midir ? Saç ekilmesi gusle mani midir ? Saça sürülen jöle ve boya ne zaman gusle mani olur ? Guslün adabları nelerdir ? Gusül nasıl alınır (boy abdesti ) ? Cinsel ilişkide özel durumlar Kurban bulunan odada cinsel ilişkide bulunulur mu ? Cinsel öğretim farzdır Cinsel resimler filmler geredek gecesi iİlk gecede eşlerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar ön hazırlık ilk temas eğlence Düğünde aşırıya kaçmadan oyun oynamak caiz midir ? Düğünlerde erkeklerin ve kadınların ayrı ayrı kendi aralarında şarkılı ve türkülü olarak oynamaları caiz midir ? Düğünün yapılması için dinimizce teşvik edilen belirli bir ay ya da gün var mıdır , yoksa bütün günler düğün için eşit midir ? Erkeklerin eşleri için süslenmesi bir görev değil midir ? Modaya uymalı mıyız ? Müstehçen , porno ve açık resmilere , filmlere bakmak caiz midir ? Flört caiz midir ? Kaşları aldırmak caiz midir ? Makyaj ( süslenme ve kokulanma ) hükmü nedir ? Kına yakmak sünnet midir ? Gelinin yabancı bir erkekle görünmeden , makyaj yapması saçlarını yaptırması caiz olur mu ? Gelinlik giymek günah mıdır ? istaf olması , ödünç alınmasının mahzuru söz konusu olabilir mi ? Sürme çekmek sünnet midir ? Süslenme caiz midir ? Süslenmenin üç şartı nelerdir ? Saç boyama caiz midir ? Tüy dökücü kremler kullanmanın hükmü nedir ? Tüyler (koltukaltı ve kasık ) temizlendikten sonra gusül abdesti almak gerekir mi ? Tüyleri almak için epilasyon caiz midir ? Estetik ameliyat caiz midir ? Kadının kocanın koluna girmesi caiz midir ? KAdının yakınlanı ziyaret hakkı varmıdır ? kocanın izni olmasa dahi kadının kendi anne ve babasını ziyaret için evden çıkma hakkı var mıdır ? Kadınlarla ilgili bazı genel bilgiler Fenizim ve kadın hakları nedir ? Feminizm nasıl doğdu ? İşte bu genel durum erkeklere iki yönden etki etti Kadından evliya olur mu ? Kadının aklı ve dini yarım mıdır ? Kadının hayırlısı kimdir ? Kadının imamlığı caiz midir ? Cünüp olan kadın çocuğunu nasıl emzirir ? Kadının kestiği yenir mi ? Kadının hakları dinimizde var mıdır ? Kadının kocasının soy ismini alması Resmi evlenmelerde kadın kocasının soy adını alıyor bu mesele islamda ‘ da böylemidir ? Kadının hamile kalmasının önlenmesi caiz midir ? İslam erkeğe eşini dövme hakkı verir mi ? Eşini gıybet etmek Kocanın malından sadaka Bir kadına aşık olupta iffetini koruyan ve bu aşk üzere ölen şehit olarak ölür diye bir söz naklediliyor bu sahih hadis midir yoksa uydurma bir söz müdür ? Karısının gayr- meşru olarak yaşadığını bilen kimse ne yapmalıdır , onu boşaması mı icab eder ? Kayın pedere hitap tarzı kişinin kayınpederine “baba” kayınvalidesine “anne” demesinin mahzuru var mıdır ? Kötü akraba ile ilişki akrabaları görüp gözetmek islam ‘ ın en büyük vecibelerinden ancak islama muhalif yaşayan veya ilişki kurulunca sürekli zarar görülen akrabalarımıza karşı tutumumuz ne olmalıdır ? Kürtaj nedir ? Kürtaj caiz midir ? Tüp bebek caiz midir ? Menopoz nedir ? Menopozun meydana getirdiği sinir bozukluklarından kurtulmanın yolu nedir ? Menopoz akıntısı nasıldır ? Sinn-i Yas ( kadın için hayızdan kesilme devresi ) ne zamana denir ? Spiral ve Adet düzensizliği Spiralın zararları Sokağa çıkarken peruk takabilir miyim ? Tesettür sadece peygamber hanımlarına değil mi ? Tesettür ne zaman emredildi ? Eşarp manto içine konulmaz mı ? Başörtüsünün mutlaka göğsü ve omuzları kapatacak şekilde olması şart mı ? mantonun içine konsa mahzuru olur mu ? Babam da beyim de açılmamı istiyor ne yapayım ? Kadınların tam tesettürlü bayanlarla beraber denize girmesi caiz mi ? Namaz kılmayan kadının da kapanması şart mıdır ? Kadınların ince naylon çorap giymesi caiz midir ? Bayanların , kalın olup ten rengi çorap giymesi caiz mi ? Kadınların kollarının dar bir buluz ile örtünmesi caiz midir ? Tesettürün farz olduğunu kabul ettiği halde kızının kapalı olmasına karşı çıkan onu engellemek isteyen bir ana baba küfre düşer mi ? Dar pantolonla gezmek ve namaz kılmak caiz midir ? Saçı boyatmakla tesettür sağlanmış olur mu ? Bone caiz mi ? Fransızlardan gelen ve takılınca eşarbın altından görünebilen boneyi kadınların kullanması caiz midir ? Yahudi marka eşarpları kullanmak caiz midir ? Kadının giyindiği pantolon - ceket ve etek tesettürü yerine getirir mi ? Kocasının ölümü dolayısıyla iddet bekleyen kadına yasak var mıdır ? Kadın olarak cuma , bayram ve cenaze namazı kılıp kılamacacağımı ve saflardaki konumumu öğrenebilir miyim ? Kadın arkadaşlarıma imam olabilir miyim ? Kadının avret  sayılan organları nelerdir ? Kocam bazen eve misafir getirmektedir kadın olarak kocamın misafirlerine hizmet edebilir miyim ? Annenin çocuğunu emzirme zorunluluğu var mıdır ? Recm cezası var mıdır ? Recm cezası uygulanması için gerekli şartlar nelerdir ? Recm cezasının infazı nasıldır ? Zina suçunun sabit olmasından ne anlamalıyız ? Refes ve cidal nedir ? Sarhoşluk bazıları az içnce günah olmadığını söylüyor ne dersiniz ? matem tutmalı mıyız ? Masada yemek teme , koltukta oturma ve benzeri mobilyalar kullanmanın hükmü nedir ? Misvak sünneti hakkında bilgi Sünnet düğünü çocuğun sünnet edilmesi münasebetiyle yapılan düğün ve eğlenceler tertip edebilir miyiz? Namazda erkek mi var ki kadın kapanıyor sonuçta kadının kapanması erkekten korunmak için değil mi ? Namazda neden korunacak ki ? Erkeklerden korunmak Allahü Tealanın emridir Allah’ın emri olmazsa niye erkeklerden korunalım ki ? Erkekler saçımızı görse ne olur ? Kaç yaşında kapatmak gerekiyor  ? Ayaklara çorap giymeden dışarı çıkmak caiz mi ? Vücudun rengini gösterecek şekilde naylon veya çok ince bir şey giyip namaz kılmak veya dışarıda dolaşmak caiz midir ? Velisi olmayan bir kadın hacca gidebilir mi ? Yabancı erkeğe bakmak günah mı ? İki çocuklu bir hanımım bir erkek bana laf attı ben de bir kaç kez baktım ve sonra vazgeçtim islama göre benim durumum nedir ? Beyim de genelev kadınları ile ilişki kurmuş ayrıca onun durumu ve evliliğimin durumu nedir ? Zina cezası hakkında bilgi (Hadd-i Zina ) Zina iftirası cezası hakkında bilgi verir misiniz ? ( Hadd-ı kazf ) Zina iftirası cezasında (kafz) zaman aşımı var mıdır ? Zinadan doğan çocuğun ne suçu vardır ki , tahkir ediliyor ve bazı hakları kısıtlanıyor ? İnternet üzerinden çetleşmenin hükmü  nedir ? Hayvanla cinsel münasebete giren arkadaşların olduğunu duyuyoruz bunun dini yönden durumu nedir islam hukukunda cezası nedir ? Cinsi münasebetten sonra eşimle bir arada gusül almamızın bir sakıncası var mıdır ? Bazen öyle oluyor ki eşimle ardı ardına münasebette bulunuyorum her münasebetten öncesi gusül almam gerekir mi ? Rahatsızlığım nedeniyle fitl kullandığım ve lavman yaptığım oluyor orucum bozulur mu ? Babanın erkek çocuğuna bakma yükümlülüğü var mı şartları nelerdir ? Başlık parası dinimizde var mı ? Başlık parası almak ya da bunun yerine eşya vermenin hükmü nedir ? Edeb mahalli nedir ? Ergenlik dönemi sorunları hakkında bilgi verir misiniz ? Ergen ne hisseder , nasıl davranmak ister ? Ergenlik dönemi ruhsal sıkıntıları nelerdir ? Erkengil konusunda aileye düşen görevler nelerdir ? Erkek , doktor yanında doğum yapmak sakıncalı mıdır ? Evlat edinmenin bir mahzuru var mıdır ? Genelevlerin luzumlu olduğu saçmaları hakkında karşı duruşumuz Güzel veya çirkin görülen işler nelerdir ? Doğumdan sonra yüzümde benekler ve lekeler oluştu ilaç kullanmamızın şer’an bir mahzuru var mıdır ? Hukuku’l ibad ne demektir ? Leben-i fahl neide (sütbaba) Livata nedir ? Dinimize göre kişinin kısmeti bağlı olur mu ? Sperm bankasından hamile kalmak Neslin devamı aile birliğine bağlı

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mahrem Sorulara Mahrem Cevaplar Kitabı”